วิดีโอสถาบันศึกษา: เรียนพร้อมสิทธิทำงาน ระหว่าง/หลัง อุดมศึกษา และอาศัยถาวรในแคนาดา!
                                                     ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ            Study@ucanstudy.ca
Tel. 080 222 4989
                                          หากลิงค์ไม่ทำงาน กรุณาคลิกเพื่อชมวีดีโอผ่านทาง 
เรียน ทำงาน ศึกษาต่อ แคนาดา

Videos of Colleges and Universities (Campus, Activities, and Studies)

Want to know what it is like to study in Canada? View these exciting videos!

UBC LipDub (Source Credit: UBC): Click here

 University of Victoria - 

University of Windsor

University of Northern British Columbia 

University of the Fraser Valley 

Royal Roads University  

Royal Roads University - Graduates Speak for Themselves 

More College and University Video Links Here

\\
Vancouver Community College - Programmes for International StudentsCanadian College's Study and Work Co-op


Coquitlam College's Summer English Tour


More Information? ข้อมูลเพิ่มเติม?