เรียน ทำงาน ศึกษาต่อ แคนาดา

Language Study (6 months) เริ่ม       $5,770

Language Study (3 months) เริ่ม $3,790

   College/University / month เริ่ม       $1,111 

ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตต่อเดือน
เริ่ม $999

   คลิก คำนวนค่าเล่าเรียน 

  ระบุจำนวนแล้วเลือก CAD : THB

  คำนวณความคุ้มค่า เกินคาด!

Innovate your Return on Investment

For information on English/French, high-school, college/university courses, (e.g., University Pathway/Transfer, BA, BSc, BBA, MA, pre-MBA, MBA, MSc, PhD), please 

- fill the form below 
-
email Study@ucanstudy.ca 

Study by your Budget / เรียนตามงบประมาณของคุณ

Your tuition budget / งบประมาณค่าเล่าเรียน ของคุณ
Your living budget / งบประมาณค่าอาหารและค่าเช่าที่พัก ของคุณ
 

English & Cultural Tourism Fun English in and out of the classroom:   (2 weeks or more)

Starting at  $790

99

Business Certificate (3 months) Top 5 University

 

Starting at $ 5970

Work and Study  (3+3 = 6 months)

Starting at $ 8,765

 

High School, College/University Programmes 

 

High School: Starting at $14,900/year

College/University: Starting at $9,700/ year